Quản lý căng thẳng

Căng thẳng tích cực so với tiêu cực là gì?  

Căng thẳng có thể là tích cực hoặc tiêu cực, tùy thuộc vào tình huống mà bạn gặp phải. Các yếu tố gây căng thẳng tích cực (được gọi là eustress) có thể bao gồm một đám cưới sắp tới, các ngày lễ hoặc mang thai. Mặt khác, căng thẳng tiêu cực (được gọi là đau khổ) dẫn đến phản ứng căng thẳng toàn diện. Nếu liên tục, căng thẳng tiêu cực có thể dẫn đến mất năng suất, các vấn đề sức khỏe và kiệt sức.