Quản lý căng thẳng

Bạn có thể muốn gặp một chuyên gia về căng thẳng khi nào?  

Đôi khi bạn có thể cảm thấy bạn có quá nhiều căng thẳng để xử lý. Nếu bạn nghĩ rằng bạn không thể đối phó được nữa, bạn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ một chuyên gia. Vì thế hãy nói chuyện với bác sĩ chăm sóc chính của bạn để xem liệu cô ấy có thể giúp bạn xác định xem những gì bạn đang trải qua là căng thẳng hay rối loạn lo âu. Ngoài ra, cô ấy cũng có thể giới thiệu bạn đến một chuyên gia về sức khỏe tâm thần và cung cấp cho bạn các hướng dẫn và dụng cụ bổ sung.