Cây thuốc Việt Nam

Kinh giới rừng

Kinh giới rừng, Kinh giới núi - Elsholtzia blanda (Benth.) Benth., thuộc họ Hoa môi - Lamiaceae.Mô tả của cây Kinh giới rừng:Kinh giới rừng là dạng cây thảo sống hằng năm, cao 0,5- 1,5m. Thân vuông, có lông mềm, phân nhánh nhiều. Lá mọc đối; ...
Kinh giới rừng

Kinh giới rừng

Kinh giới rừng, Kinh giới núi - Elsholtzia blanda (Benth.) Benth., thuộc họ Hoa môi - Lamiaceae.Mô tả của cây Kinh giới rừng:Kinh giới rừng là dạng cây thảo sống hằng năm, cao 0,5- 1,5m. Thân vuông, có lông mềm, phân nhánh nhiều. Lá mọc đối; ...
Kinh giới rủ

Kinh giới rủ

Kinh giới rủ, Chùa dù - Elsholtzia penduliflora W. W. Sm., thuộc họ Hoa môi - Lamiaceae.Mô tả của cây Kinh giới rủ:Kinh giới rủ là dạng cây bụi thấp mọc đứng cao 1-1,5m. Thân vuông có lông tơ ngắn và điểm tuyến ở phần non. Lá mọc ...
Kinh giới phổ biến

Kinh giới phổ biến

Kinh giới phổ biến, Kinh giới bông - Elsholtzia communis (Coll, et Hemsl.) Diels, thuộc họ Hoa môi - Lamiaceae.Mô tả của cây Kinh giới phổ biến:Kinh giới phổ biến là dạng cây thảo cao đến 50cm; thân mảnh, tròn, có lông mịn lúc non. Lá có phiến ...
Kinh giới nhăn

Kinh giới nhăn

Kinh giới nhăn - Elsholtzia rugulosa Hemsl., thuộc họ Hoa môi - Lamiaceae.Mô tả của cây Kinh giới nhăn:Kinh giới nhăn là dạng cây thảo có thân mảnh, cao 0,3- 1,5m; lóng dài. Lá có phiến xoan thon, dài 2-7,5cm, rộng 1-3,5cm, mép có răng tam giác đều, ...
Kinh giới đất

Kinh giới đất

Kinh giới đất, Kinh giới dày - Elsholzia winitiana Craib, thuộc họ Hoa môi - Lamiaceae.Mô tả của cây Kinh giới đất:Kinh giới đất là dạng cây thảo mọc thành bụi cao 1-1,7m, có lông mịn màu trắng. Thân vuông có 4 rãnh. Lá mọc đối chữ thập; ...
Kinh giới dại

Kinh giới dại

Kinh giới dại, Tuyết kiến thảo, Lệ chi thảo - Salvia plebeia R. Br., thuộc họ Hoa môi - Lamiaceae.Mô tả của cây Kinh giới dại:Kinh giới dại là dạng cây thảo sống hằng năm hay hai năm. Thân dày, mọc đứng, cao 0,15-0,90m, phân nhánh. Lá mọc ...
Xin mời nói. Bạn muốn tìm gì ...