Vitamin và thực phẩm chức năng

Liều lượng tối ưu của nho đen cho sức khỏe của bạn là bao nhiêu?

Liều lượng tối ưu của nho đen cho sức khỏe của bạn là bao nhiêu?

Liều lượng tối ưu của nho đen hiện vẫn chưa được thiết lập cho bất kỳ điều kiện nào. Chất lượng và hoạt chất trong các chất bổ sung có thể khác nhau từ nhà sản xuất. Điều này gây ra nhiều khó khăn để thiết lập một liều tiêu chuẩn. Do đó bạn cần nói chuyện với bác sĩ trước khi bạn bắt đầu bất kỳ một bổ sung thực phẩm nào mới.