Ngưng hút thuốc

Điều gì xảy ra với tôi trong quá trình thôi miên để bỏ hút thuốc?

Điều gì xảy ra với tôi trong quá trình thôi miên để bỏ hút thuốc?

Hiện nay có rất nhiều tranh luận về cách thức thôi miên hoạt động. Một số người tin rằng khi bị thôi miên, nó sẽ giúp họ thư giãn và tập trung hơn, cũng như sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị, chẳng hạn như từ bỏ thuốc lá. Mặc dù trong quá trình thôi miên, có thể bạn không bị bất tỉnh. Nhưng bạn vẫn nhận thức được môi trường xung quanh và bạn không thể làm bất cứ điều gì trái với ý muốn của bạn.