Ngưng hút thuốc

Điều gì có thể khiến bạn hút thuốc trở lại khi đang cố gắng bỏ hút thuốc?  

Điều gì có thể khiến bạn hút thuốc trở lại khi đang cố gắng bỏ hút thuốc?  

Hút thuốc trở lại có thể xảy ra khi bạn: Uống bia, cocktail, hoặc ly rượu vang, lái xe, thức dậy khi một chương trình đang gián đoạn, kiểm tra tin nhắn hoặc email của bạn, buồn, tức giận hoặc căng thẳng, nói chuyện điện thoại, nghỉ làm. Ngay cả khi bạn có những cảm giác hạnh phúc hay khoái cảm tích cực cũng có thể là yếu tố khiến hút thuốc quay trở lại.