Ngưng hút thuốc

Định nghĩa của thôi miên là gì?  

Định nghĩa của thôi miên là gì?  

Thôi miên là một trạng thái thay đổi nhận thức trong đó tâm trí của bạn dường như đang ngủ hoặc trong trạng thái hôn mê. Thôi miên lâm sàng có thể được sử dụng để điều trị một số vấn đề về thể chất hoặc tâm lý. Ví dụ, nó thường được sử dụng để giúp mọi người kiểm soát cơn đau. Ngoài ra, nó cũng được sử dụng trong một loạt các điều kiện khác như vấn đề cân nặng, rối loạn ngôn ngữ và các vấn đề về nghiện.