Ngưng hút thuốc

Làm thế nào các sản phẩm thay thế nicotine có thể giúp đỡ khi bạn bỏ thuốc lá?  

Làm thế nào các sản phẩm thay thế nicotine có thể giúp đỡ khi bạn bỏ thuốc lá?  

Những thứ này giúp phá vỡ từ từ cơn nghiện thuốc của bạn khi liều nicotine được kiểm soát. Những sản phẩm này cho phép bạn kiểm soát cơn thèm thuốc và giảm bớt các triệu chứng cai nghiện. Liều sẽ càng ngày càng thấp khi bạn sử dụng chúng, vì vậy bạn sẽ quen dần với lượng nicotine ít hơn trước khi bạn ngưng hút thuốc hoàn toàn. Bạn có cơ hội bỏ thuốc cao hơn tới 70% nếu bạn sử dụng một trong những sản phẩm này. Nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú, hãy kiểm tra với bác sĩ trước khi bạn bắt đầu sử dụng những sản phẩm này.