Sức khỏe mắt

Tại sao tôi có một khối u trong mí mắt của tôi?

Tại sao tôi có một khối u trong mí mắt của tôi?

- Nếu bạn đã từng bị lẹo mắt, bạn sẽ biết nó đau như thế nào. Nó trông giống như mụn nhọt hoặc mụn nước, ngoại trừ nó nằm trên mí mắt của bạn. Nhưng một mụt lẹo hay còn được gọi là lẹo ngoài, là một tình trạng mắt phổ biến.

- Chắp mắt là một vết sưng trên mí mắt trông giống như một mụt lẹo. Chúng có các nguyên nhân và triệu chứng tương tự, nhưng cũng có một số sự khác biệt.

Xin mời nói. Bạn muốn tìm gì ...