Sức khỏe mắt

Cách nào tốt để loại bỏ lông mi mọc ngược vào trong?

Cách tốt nhất để loại bỏ các sợi mi mọc ngược, bác sĩ có thể đề nghị phẫu thuật. Các phương pháp được đưa ra bao gồm:

- Phương pháp hủy mô: Phương pháp này thông thường được thực hiện ở văn phòng hoặc phòng khám. Bác sĩ sẽ gây tê mắt của bạn. Sau đó, bác sĩ dùng tia lazer để loại bỏ các lông mi mọc ngược và nang lông.

- Phương pháp điện phân: Bác sĩ loại bỏ các lông mi mọc ngược bằng điện.

- Phẫu thuật lạnh: Bác sĩ loại bỏ các lông mi mọc ngược và nang lông bằng cách đông lạnh chúng.

Hãy hỏi bác sĩ phương pháp nào là thích hợp, tốt nhất cho bạn.

Xin mời nói. Bạn muốn tìm gì ...