Sức khỏe mắt

Làm thế nào để kiểm soát giãn đồng tử?

Nếu một loại thuốc làm cho đồng tử của bạn giãn ra, chúng sẽ trở lại bình thường một khi thuốc hết tác dụng. Nếu có thể, bạn hãy tránh sử dụng thuốc trong tương lai. Nếu trường hợp bạn cần thuốc cho một vấn đề sức khỏe, hãy hỏi bác sĩ của bạn nếu có một loại thuốc khác mà bạn có thể thử mà không ảnh hưởng đến mắt của mình.

Trong khi mắt bạn bị giãn, chúng sẽ nhạy cảm với ánh sáng hơn bình thường. Cố gắng tránh những nơi sáng sủa. Đeo kính râm khi đi ra ngoài. Đôi khi đồng tử giãn có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn. Hỏi bác sĩ mắt của bạn nếu bạn cần tránh lái xe cho đến khi đồng tử trở lại kích thước bình thường.

Xin mời nói. Bạn muốn tìm gì ...