Sức khỏe mắt

Có nghiên cứu hiện tại nào về các phương pháp điều trị hiệu quả cho bệnh viêm võng mạc hay không?

Các nhà nghiên cứu đang xem xét các phương pháp điều trị cho bệnh viêm võng mạc, chẳng hạn như sử dụng tế bào gốc, thuốc, liệu pháp gen, và cấy ghép. Bệnh nhân trong một nghiên cứu di truyền nhỏ đã phục hồi thị lực bằng liệu pháp gen. Trong tương lai gần, nó sẽ có khả năng chữa trị bệnh viêm võng mạc sắc tố (retinitis pigmentosa) bằng cách chèn các đoạn gen tốt vào võng mạc của bạn. 

Nếu bạn bị viêm võng mạc sắc tố, có một số thiết bị có thể làm cho các vật thể trở nên sáng và to hơn, chẳng hạn như kính lúp tầm nhìn thấp.