Sức khỏe mắt

Lông mi mọc ngược vào trong được điều trị bằng phương pháp nào?

Có nhiều cách để trị chứng lông mi mọc ngược vào trong. Bác sĩ có thể sẽ sử dụng một cây nhíp nhỏ để nhổ mấy sợi mi mọc ngược đó. Đây là cách phổ biến nhất để xử lý tình trạng này. Bác sĩ sẽ gây tê nhãn cầu của bạn bằng thuốc nhỏ giọt và kéo các sợi mi đó ra khỏi nang lông của nó. Cách này được thực hiện một cách dễ dàng và không gây đau.

Có thể bạn sẽ cần sử dụng nước mắt nhân tạo trong vài ngày. Lông mi của bạn sẽ mọc trở lại trong vòng 3 đến 5 tháng, nhưng có khả năng là chúng sẽ tiếp tục mọc ngược vào trong.

Xin mời nói. Bạn muốn tìm gì ...