Sức khỏe mắt

Một số cách để điều trị chứng lông quặm (lông mi mọc ngược vào trong) là gì?

Một số cách để điều trị chứng lông quặm (lông mi mọc ngược vào trong) là gì?

Bác sĩ của bạn có thể sử dụng một cái kẹp để nhổ lông mi. Đây là cách phổ biến nhất để điều trị nó. Chúng thường được nhổ ra dễ dàng và không bị tổn thương.

Lông mi của bạn sẽ mọc lại sau 3 đến 5 tháng, nhưng vẫn có khả năng chúng sẽ mọc sai hướng. Khi đó phẫu thuật là một lựa chọn.

Xin mời nói. Bạn muốn tìm gì ...