Hội chứng bàng quang tăng hoạt (OAB)

Điều gì gây ra sự thôi thúc tiểu không kiểm soát?

Điều gì gây ra sự thôi thúc tiểu không kiểm soát?

Tiểu không tự chủ được gây ra bởi các cơn co thắt bất thường ở bàng quang. Thông thường, các cơ bắp mạnh mẽ được gọi là cơ vòng kiểm soát dòng nước tiểu từ bàng quang. Với sự thôi thúc không tự chủ, các cơ của bàng quang "hoạt động quá mức" co bóp với lực đủ mạnh để đè lên các cơ vòng của niệu đạo, đây là ống dẫn nước tiểu ra khỏi cơ thể.