Hội chứng bàng quang tăng hoạt (OAB)

Kích thích dây thần kinh dưới da để điều trị tiểu không tự chủ là gì?

Kích thích dây thần kinh dưới da để điều trị tiểu không tự chủ là gì?

Kích thích dây thần kinh xương chày ngoài da hoạt động có thể giúp để điều trị chứng tiểu không tự chủ: Bạn nhận được một dòng điện áp dụng cho dây thần kinh xương chày ở khu vực mắt cá chân của bạn. Dây thần kinh này được cho là ảnh hưởng đến sự co thắt bàng quang.