Hội chứng bàng quang tăng hoạt (OAB)

Tập luyện bàng quang như thế nào để góp phần kiểm soát bệnh tiểu không tự chủ?

Tập luyện bàng quang như thế nào để góp phần kiểm soát bệnh tiểu không tự chủ?

Với việc tập luyện bàng quang, bạn "kéo dài" khoảng thời gian bạn đi vệ sinh. Nếu bạn làm điều này hãy chờ đợi một chút nữa trước khi bạn đi. Chẳng hạn, để bắt đầu, bạn có thể lên kế hoạch đi vệ sinh mỗi giờ một lần. Bạn có thể thực hiện theo mô hình này trong một khoảng thời gian, và sau đó bạn thay đổi lịch trình để bạn sẽ đi vệ sinh cứ sau 90 phút. Sau đó, cuối cùng, bạn kéo dài khoảng thời gian đến hai giờ một lần, và cứ thế, cho đến khi bạn có tới ba hoặc bốn giờ giữa các lần ghé thăm phòng tắm.