Hội chứng bàng quang tăng hoạt (OAB)

Trọng lượng của bàng quang có thôi thúc không kiểm soát là gì?

Trọng lượng của bàng quang có thôi thúc không kiểm soát là gì?
Trọng lượng của bàng quang có thể củng cố xương chậu và cơ bàng quang. Bạn chèn hình nón tampon vào âm đạo và giữ nó ở đó bằng cách co thắt cơ xương chậu. Khi bạn thực hiện bài tập và các cơ này giúp tăng cường, trọng lượng của hình nón sẽ tăng dần. Điều này sẽ cải thiện khả năng giữ nước tiểu của bạn cho đến khi bạn vào phòng tắm.