Hội chứng bàng quang tăng hoạt (OAB)

Làm thế nào để bạn thực hiện bài tập Kegels?

Làm thế nào để bạn thực hiện bài tập Kegels?

Để thực hiện các bài tập Kegel, bạn đang cố gắng ngăn chặn dòng nước tiểu hoặc cố gắng không truyền khí. Khi bạn làm điều này, bạn đang co thắt cơ sàn chậu. Trong khi thực hiện các bài tập này, cố gắng không di chuyển chân, mông hoặc cơ bụng. Không ai có thể nói rằng bạn đang tập Kegel. Thực hiện Kegels mỗi ngày, với năm bài tập một ngày. Mỗi lần bạn co thắt các cơ của sàn chậu, hãy giữ tư thế như vậy đến khoảng 5 giây và sau đó thư giãn. Lặp lại 10 lần nhu thế cho một tư thế Kegels.