Bệnh phổi

Tăng áp động mạch phổi (PAH- pulmonary arterial hypertension) là gì?

Tăng áp động mạch phổi có nghĩa là khi có áp lực quá cao bên trong các mạch máu ở phổi.

Đó là một tình trạng rất nghiêm trọng, nó có thể thay đổi cuộc sống hàng ngày của bạn.

Tuy nhiên, sau khi có được chẩn đoán chính xác, bạn có thể cần đến những sự chăm sóc đặc biệt để giảm bớt các triệu chứng của bản thân.

Xin mời nói. Bạn muốn tìm gì ...