Bệnh phổi

Điều gì xảy ra trong quá trình ghép phổi?

Khi phổi của người hiến tặng tương thích với bệnh nhân sẵn có, bạn sẽ được gọi khẩn cấp đến trung tâm cấy ghép để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật.

Các thành viên của nhóm phẫu thuật sẽ kiểm tra phổi của người hiến tặng đã chết để đảm bảo phổi của người hiến tặng vẫn còn khỏe mạnh trong việc cấy ghép. Nếu phù hợp, ca phẫu thuật cấy ghép của bạn sẽ bắt đầu ngay lập tức, trong khi đó phổi của người hiến tặng sẽ trên đường đến trung tâm.

Bác sĩ phẫu thuật có thể thực hiện ghép phổi đơn hoặc ghép phổi kép. Có những ưu điểm và nhược điểm cho từng lựa chọn này, và sự lựa chọn phụ thuộc vào bệnh tình của bạn và các yếu tố khác.

Bác sĩ phẫu thuật sẽ tạo một vết cắt lớn ở ngực của bạn trong quá trình ghép phổi. Vết cắt còn phụ thuộc vào loại ghép phổi:

  • Vết cắt ở một phần bên ngực (đối với một ca ghép phổi).
  • Vết cắt dài trước ngực, hoặc vết cắt ở cả hai bên ngực (để ghép phổi kép).

Bạn sẽ ngủ trong khi phẫu thuật bằng thuốc gây mê. Một số người được ghép phổi sẽ cần phải thực hiện phẫu thuật bắc cầu tim phổi trong khi phẫu thuật. Nếu bỏ qua bước này, máu được bơm và đẩy oxy lên cơ thể bằng máy chứ không phải bằng tim và phổi.

Xin mời nói. Bạn muốn tìm gì ...