Bệnh phổi

Bệnh phổi tắc nghẽn và bệnh phổi hạn chế là gì?

Bệnh phổi tắc nghẽn bao gồm một số tình trạng khiến bạn khó thở qua các lỗ thông khí trong phổi.

Những người mắc bệnh phổi hạn chế thường gặp khó khăn trong việc làm lắp đầy không khí trong phổi.

Bệnh phổi tắc nghẽn và bệnh phổi hạn chế có chung một triệu chứng chính: đó là khó thở khi chuyển dạ hoặc tập thể dục.

 

Xin mời nói. Bạn muốn tìm gì ...