Bệnh phổi

Các triệu chứng của tắc mạch phổi là gì?

Các triệu chứng của tắc mạch phổi còn thay đổi tùy theo một số yếu tố:

  • Sự đột ngột của quá trình này ảnh hưởng đến các mạch máu phổi.
  • Các mạch máu phổi bị ảnh hưởng (trong đó bệnh tắc mạch phổi).
  • Không biết có bao nhiêu hệ thống động mạch phổi đều bị ảnh hưởng.

Ví dụ: Một cơn tắc mạch phổi nặng, đột ngột làm chặn lại động mạch phổi lớn gây ra nhiều cơn hụt hơi và làm đau ngực. Nhưng cơn nghẽn mạch phổi nhỏ (chỉ ngăn chặn một mạch máu nhỏ) có thể không gây ra các triệu chứng đáng chú ý nào.

Xin mời nói. Bạn muốn tìm gì ...