Sức khỏe tuổi teen

Định nghĩa của trinh tiết là gì?

Định nghĩa của trinh tiết là gì?
Một "trinh nữ" thường mô tả một người chưa bao giờ quan hệ tình dục. Nhưng vẫn có nhiều người sẽ có những định nghĩa khác biệt về giới tính. Một số người nghĩ rằng họ đã quan hệ tình dục chỉ khi dương vật xâm nhập vào âm đạo. Tuy nhiên đối với những người khác như người Hồi giáo cho rằng quan hệ tình dục bằng miệng cũng đã là quan hệ. Ý nghĩa của quan hệ tình dục và tình dục đồng tính phụ thuộc vào cả hai yếu tố thể chất và tình cảm. Do đó, bạn phải quyết định trinh tiết có ý nghĩa gì với bạn.
Xin mời nói. Bạn muốn tìm gì ...