Bệnh phổi

Các phương pháp điều trị cho thuyên tắc động mạch phổi là gì?

Các bệnh mạch máu phổi thường được điều trị theo nguyên nhân của nó.

Đối với thuyên tắc mạch máu phổi: Các cục máu đông trong phổi được điều trị bằng chất làm loãng máu (chống đông máu).

Phương pháp điều trị này bao gồm sử dụng các loại thuốc như betrixaban (BEVYXXA), enoxaparin (Lovenox), heparinwarfarin (Coumadin).

Xin mời nói. Bạn muốn tìm gì ...