# Ung thư và sức khỏe tình dục

Giáo dục trẻ vị thành niên và các ảnh hưởng các vấn đề về giới tính

Giáo dục trẻ vị thành niên và các ảnh hưởng các vấn đề về giới tính

Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tình dục của trẻ vị thành niên Có sự khác biệt giữa lứa tuổi từ 13 đến 17 và lứa tuổi trên 18 về hành vi tình dục, ngừa thai và sự chấp nhận nguy cơ. Lứa tuổi dưới 17 có khuynh hướng ...
Các yếu tố tâm lý trong tình dục ở người ung thư

Các yếu tố tâm lý trong tình dục ở người ung thư

Các yếu tố tâm lý Bệnh nhân hồi phục sau ung thư thường lo lắng hay cảm giác có lỗi về các hoạt động tình dục trước đó có thể gây ra ung thư. Một số bệnh nhân tin rằng hoạt động tình dục có thể làm ung thư quay lại hay lây ...
Điều trị các vấn đề tình dục ở người ung thư

Điều trị các vấn đề tình dục ở người ung thư

Nhiều bệnh nhân sợ hay lo lắng về kinh nghiệm tình dục lần đầu sau điều trị ung thư. Sợ hãi và lo lắng có thể làm bệnh nhân tránh thân mật, đụng chạm, và hành vi tính dục. Người phối ngẫu cũng sợ hay lo lắng về bất kỳ hành vi ...
Ung thư và sức khỏe tình dục (Phần 1)

Ung thư và sức khỏe tình dục (Phần 1)

Tình dục là đặc điểm phức tạp bao gồm các khía cạnh về thể chất, tâm lý, giữa cá nhân và hành vi của một người. Chấp nhận rằng chức năng tình dục ‘bình thường’ bao hàm một phạm vi rộng là điều quan trọng. Sau cùng, tình ...
Ung thư và sức khỏe tình dục (Phần 2)

Ung thư và sức khỏe tình dục (Phần 2)

Các yếu tố liên quan đến liệu pháp hormon thay thế   Hormone thay thế trong ung thư tuyến tiền liệt có thể làm giảm lượng hormone bình thường và làm giảm ham muốn tình dục, rối loạn chức năng cương, và các vấn đề đạt được ...
5 điều bạn nên nói với bác sĩ

5 điều bạn nên nói với bác sĩ

Nếu bạn đang dùng thuốc bổ và thảo dược, nên nói với bác sĩ bởi chúng có thể ảnh hưởng đến tác dụng của các loại tân dược mà bác sĩ kê cho bạn. Bác sĩ là người biết rõ những gì bạn đang cần để gia tăng sức khỏe. Tuy ...