Bệnh viêm loét đại tràng

Điều gì xảy ra trong quá trình thuyên giảm cho viêm loét đại tràng?

Điều gì xảy ra trong quá trình thuyên giảm cho viêm loét đại tràng?

Trong thời gian thuyên giảm, bệnh dường như đã biến mất. Thời gian thuyên giảm có thể kéo dài từ vài tuần đến nhiều năm.