Bệnh viêm loét đại tràng

Hai loại viêm đại tràng vi thể là gì?

Hai loại viêm đại tràng vi thể là gì?

Có hai loại viêm đại tràng vi thể: Sự khác biệt là nhỏ, các triệu chứng và phương pháp điều trị là như nhau. Nhưng các mô của hai loại viêm đại tràng vi thể trông khác nhau dưới kính hiển vi.

  • Viêm đại tràng Collagen.
  • Viêm đại tràng Lympho.