Bệnh viêm loét đại tràng

Tôi có nên tự điều trị bệnh viêm loét đại tràng hay không?

Tôi có nên tự điều trị bệnh viêm loét đại tràng hay không?

Trừ khi bác sĩ của bạn nói rằng không sao, ngoài ra bạn không nên tự điều trị trong khi viêm loét đại tràng bùng phát. Bởi vì một số loại thuốc bạn có trong tủ thuốc từ một đợt bùng phát trước đây có thể đã giúp ích bạn trong quá khứ. Nhưng những loại thuốc này đã hết hạn? Và chúng có phù hợp với bạn lần này hay không? Hãy kiểm tra với bác sĩ của bạn đầu tiên trước khi quyết định sử dụng bất cứ loại thuốc nào.