Bệnh viêm loét đại tràng

Cắt hồi tràng vĩnh viễn khi phẫu thuật viêm loét đại tràng là gì?

Cắt hồi tràng vĩnh viễn khi phẫu thuật viêm loét đại tràng là gì?

Nếu toàn bộ đại tràng được loại bỏ, bác sĩ phẫu thuật có thể tạo ra một lỗ mở, hoặc lỗ khí, trong thành bụng. Đầu của ruột non dưới được đưa qua lỗ khí. Một túi bên ngoài, hoặc túi, được gắn vào lỗ mở. Điều này được gọi là cắt hồi tràng vĩnh viễn. Phân đi qua lỗ mở này và thu thập đựng lại trong túi. Túi phải được đeo mọi lúc.