Vấn đề về da và phương pháp điều trị

Làm thế nào tôi có thể ngăn ngừa mụn nước?

Bạn có thể ngăn ngừa mụn nước bằng cách làm như sau: Đeo găng tay làm việc. Những công việc bạn chỉ thỉnh thoảng làm, chẳng hạn như xúc tuyết hoặc cào lá, điều này rất dễ xuất hiện 1 hoặc 2 cục mụn nước. Ngoài ra, mang giày vừa vặn và thoải mái. Giày mới nên được nới rộng dần dần. Mang vớ độn hoặc đặt một số miếng đệm dính nơi chân bạn đang cọ xát.