Vấn đề về da và phương pháp điều trị

Làm thế nào để các bác sĩ điều trị bệnh vẩy nến?  

Những hạn chế của bệnh vẩy nến có thể được quản lý bằng các liệu pháp tại chỗ. Đối với bệnh vẩy nến từ dạng trung bình đến nặng, việc thường xuyên bôi kem tại chỗ cho tất cả các vùng da bị ảnh hưởng có thể không hiệu quả. Nhưng hầu hết các bác sĩ đều khuyên bệnh nhân bị bệnh vẩy nến toàn thân từ trung bình đến nặng nên điều trị. Ngoài ra các bác sĩ thường khuyên bệnh nhân nên sử dụng thuốc mỡ vẩy nến tại chỗ trong khi điều trị toàn thân. Bởi vì sự kết hợp này đem lại kết quả tốt hơn so với những điều trị được sử dụng riêng lẻ.