Vấn đề về da và phương pháp điều trị

Làm thế nào để các bác sĩ điều trị bệnh vẩy nến móng tay?  

Kem Corticosteroid hoặc thuốc mỡ và liệu pháp ánh sáng được sử dụng để điều trị bệnh vẩy nến móng tay. Nếu những người không thành công với những điều trị này, thì bác sĩ có thể đề nghị tiêm corticosteroid vào giường móng của bạn. Ngoài ra bệnh vẩy nến móng tay có thể gây nhiễm nấm, vì vậy bác sĩ sẽ kê toa thuốc chống nấm.