Vấn đề về da và phương pháp điều trị

Bệnh vẩy nến ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống như thế nào?

Các bác sĩ và những người mắc bệnh vẩy nến không phải lúc nào cũng đồng ý bệnh vẩy nến chỉ ở dạng nhẹ và không trở nên nghiêm trọng. Bệnh vẩy nến có thể ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân và làm cho mọi người tự ý thức. Điều này thậm chí có thể dẫn đến trầm cảm và cô lập xã hội. Đây là những ảnh hưởng nghiêm trọng của bệnh vẩy nến. Và chỉ có một cuộc thảo luận thẳng thắn với bác sĩ về những gì bệnh vảy nến đã gây ra cho thì mọi cvấn đề sẽ được giải quyết một cách cởi mở.