Thiếu niên

Bao lâu tôi nên cạo râu?

Bao lâu tôi nên cạo râu?

Điều đó phụ thuộc vào việc râu bạn mọc nhanh và rậm như thế nào.

Đối với một số chàng trai, cạo râu vài tuần một lần là tốt.

Tuy nhiên vẫn có những người khác có thể cạo râu sau ba hoặc bốn ngày.

Và khi bạn già, râu bạn sẽ rậm hơn, khi đó bạn sẽ cảm thấy cần phải cạo râu thường xuyên hơn.