Thiếu niên

Điều gì gây ra vết bỏng dao cạo khi cạo râu?  

Dao cạo là một kích ứng da. Nó có thể được gây ra bởi: cách tốt nhất để điều trị bỏng dao cạo là chờ thêm một ngày - hoặc thậm chí thêm một tuần - trước khi bạn cậu râu lần tiếp theo. Điều này giúp cho làn da có cơ hội được phục hồi. Cạo râu mà không cần nước. Cạo râu mà không cạo gel hoặc kem. Sử dụng một lưỡi dao xỉn. Cạo theo hướng râu đang phát triển. Sử dụng nước hoa nặng mùi nếu bạn có làn da rất nhạy cảm.