Thiếu niên

Nếu tôi rạch trúng mặt trong khi cạo râu thì làm sao?

Nếu tôi rạch trúng mặt trong khi cạo râu thì làm sao?

Khi bạn tự rạch trúng mặt trong khi cạo râu, hãy sử dụng khăn giấy hoặc vải sạch, rồi dùng tay áp vào vết thương để cầm máu. Theo thời gian,  việc rạch hoặc cắt trúng khuôn mặt của bạn là điều bình thường.

Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên bị rạch mặt mỗi khi cạo râu, có lẽ bạn đang sử dụng quá nhiều lực khi cạo, hoặc có lẽ đã đến lúc thay đổi lưỡi dao cạo, sử dụng loại dao cạo an toàn hơn hoặc xem xét lại thao tác cạo râu của bạn.