Đột quỵ

Làm thế nào thuốc tan huyết khối lại giúp điều trị cục máu đông?  

Tùy thuộc vào hoàn cảnh, bác sĩ có thể chọn tiêm thuốc làm đông máu vào vị trí tiếp cận thông qua ống thông. Tuy nhiên, phương pháp phổ biến hơn, là các bác sĩ sẽ chèn một ống thông dài vào mạch máu và di chuyển nó gần cục máu đông để đưa thuốc trực tiếp vào cục máu đông.  
Xin mời nói. Bạn muốn tìm gì ...