Đột quỵ

Các loại khác nhau của đột quỵ xuất huyết là gì?  

Bác sĩ có thể cho bạn biết về hai loại đột quỵ xuất huyết dựa trên vị trí xảy ra chảy máu. Nếu bác sĩ nói rằng bạn bị xuất huyết khoang dưới nhện, điều đó có nghĩa là nó đã xảy ra ở khu vực giữa não và hộp sọ của bạn. Nhưng nếu đó là xuất huyết nội sọ, đây là tình trạng chảy máu trong não.  
Xin mời nói. Bạn muốn tìm gì ...