Đột quỵ

Như thế nào là đột quỵ thiếu máu cục bộ?  

Khoảng 90% trường hợp đột quỵ đều là loại này. Nó xảy ra khi một cục máu đông cắt đứt lưu lượng máu đến não. Do đó bác sĩ có thể đặt một loại thuốc làm tan cục máu đông gọi là tPA trong cánh tay của bệnh nhân. Họ sẽ nhận được nó trong vòng 3 giờ sau đột quỵ. Trong một số tình huống, bệnh nhân có thể nhận được 4,5 giờ sau đó. Họ có thể sẽ có nó trong khi họ vẫn còn trong ER. Nếu bệnh nhân không thể có tPA, đây là một loại thuốc mạnh và có thể gây chảy máu, họ có thể dùng aspirin hoặc một loại thuốc khác để làm loãng máu hoặc giữ cho cục máu đông không bị to hơn. Tuy nhiên một số tùy chọn khác là loại bỏ cục máu đông sau khi bệnh nhân đã đến bệnh viện. Bác sĩ sẽ luồn một thiết bị gọi là đặt stent lên động mạch để lấy cục máu đông, hoặc lấy nó ra bằng ống hút. Bác sĩ cũng có thể sử dụng một ống nhỏ, linh hoạt được gọi là ống thông để gửi thuốc lên não và trực tiếp đến cục máu đông.
Xin mời nói. Bạn muốn tìm gì ...