Chứng ngưng thở khi ngủ

Làm thế nào thiết bị gối lại giúp điều trị ngưng thở khi ngủ?  

Bạn có thể sử dụng thiết bị gối để điều trị chứng ngưng thở khi ngủ mà không cần dùng máy CPAP, chúng giúp định vị cổ để đường thở của bạn có nhiều khả năng được mở. Những người sử dụng với máy nói rằng thiết bị này giúp họ thoải mái hơn khi đeo mặt nạ CPAP. Ngoài ra, một số tính năng giúp giảm áp lực từ mặt nạ hoặc giữ cho nó không bị xoay ra khỏi vị trí.