Lạm dụng và nghiện ma túy

Điều gì gây ra nghiện rượu?  

Nguyên nhân của chứng nghiện rượu dường như là sự kết hợp của các yếu tố di truyền, thể chất, tâm lý, môi trường và xã hội khác nhau tùy thuộc vào mỗi người. Cơ hội trở thành người nghiện rượu của bạn sẽ cao gấp ba đến bốn lần nếu một trong những phụ huynh của bạn là người nghiện rượu. Trong khi trẻ em nghiện rượu có nguy cơ vật lộn với rượu, thì nhiều trẻ em khác có vấn đề lạm dụng hoặc nghiện rượu không phát triển vấn đề.