Lạm dụng và nghiện ma túy

Điều gì làm cho điều trị trở nên khó khăn ở rối loạn sử dụng rượu?  

Sự thèm rượu làm cho việc kiêng khem - một mục tiêu quan trọng của điều trị - vô cùng khó khăn. Đây cũng là điều kiện phức tạp bởi sự từ chối. Bạn có thể không muốn thừa nhận bạn uống quá nhiều do bị từ chối hoặc mặc cảm. Một rào cản khác đối với việc chăm sóc là các bác sĩ chỉ sàng lọc khoảng 15% bệnh nhân bị rối loạn rượu được chăm sóc. Về mặt thực tế, lạm dụng rượu được đổ lỗi cho lỗ hổng cá nhân hoặc sự yếu kém về ý chí. Các chuyên gia hiện coi nghiện rượu mãn tính là một bệnh có thể ảnh hưởng đến bất cứ ai.