Lạm dụng và nghiện ma túy

Ai có nguy cơ nghiện thuốc giảm đau?  

Hầu hết những người dùng thuốc giảm đau theo chỉ dẫn của bác sĩ không bị nghiện, ngay cả khi họ dùng thuốc trong một thời gian dài. Tuy nhiên, một số người lại có nguy cơ bị nghiện cao hơn những người khác. Đối với những người đã từng nghiện các chất trong quá khứ hoặc những người có thành viên gia đình đã hoặc đang nghiện thuốc hay rượu đều có thể có nguy cơ bị nghiện thuốc cao hơn.