Chứng ngưng thở khi ngủ

CPAP giúp điều trị chứng ngưng thở khi ngủ như thế nào?  

Lợi ích của CPAP bao gồm giữ cho đường thở ổn định trong khi ngủ, giảm ngáy, cải thiện chất lượng giấc ngủ, giảm buồn ngủ ban ngày và giảm huyết áp. Mặc dù bạn có thể sẽ cảm thấy được nghỉ ngơi và đề phòng tốt hơn khi bạn bắt đầu sử dụng CPAP, nhưng việc làm quen với thiết bị này có thể mất một thời gian. Tuy nhiên vẫn có một số người bị khó ngủ trong vài đêm đầu điều trị.