# u tiền liệt tuyến giai đoạn 3

Ung thư tiền liệt tuyến có thể phòng ngừa được không?  

Ung thư tiền liệt tuyến có thể phòng ngừa được không?  

Chưa có một phương pháp cụ thể nào được xác định trong việc phòng ngừa ung thư tiền liệt tuyến. Vì vậy, hiện nay chúng ta chỉ có thể hi vọng phòng ngừa tiến trình của ung thư bằng cách chẩn đoán sớm và sau đó nỗ lực điều trị ...
Thế còn những phương pháp điều trị cho ung thư tiền liệt tuyến trong tương lai?

Thế còn những phương pháp điều trị cho ung thư tiền liệt tuyến trong tương lai?

Cho đến bây giờ, các phương pháp điều trị ung thư tiền liệt tuyến giai đoạn sớm còn khu trú chủ yếu là phẫu thuật, xạ trị và dùng nghiệm pháp "lạnh" như trên. Đối với những trường hợp trễ hơn, thì phương pháp điều trị bằng ...
Tầm soát và chẩn đoán bệnh ung thư tiền liệt tuyến

Tầm soát và chẩn đoán bệnh ung thư tiền liệt tuyến

Tầm soát bệnh ung thư tiền liệt tuyến như thế nào? Tầm soát ung thư tiền liệt tuyến là thực hiện thường xuyên, cách đều nhằm phát hiện ung thư tiền liệt tuyến giai đoạn sớm. Nếu kết quả tầm soát bình thường, thì coi như ...
Ăn uống để phòng tránh ung thư tuyến tiền liệt  

Ăn uống để phòng tránh ung thư tuyến tiền liệt  

Theo các thống kê dịch tễ học toàn cầu, người ta thấy người Mỹ bị tử vong vì ung thư tuyến tiền liệt (UTTTL) cao gấp 5 lần so với người châu Á. Nhiều công trình nghiên cứu gợi ý đó có thể là do những khác biệt trong bữa ăn và ...
Các phương pháp điều trị ung thư tiền liệt tuyến

Các phương pháp điều trị ung thư tiền liệt tuyến

Việc chọn lựa điều trị ung thư tiền liệt tuyến như thế nào?   Quyết định điều trị đã khác trước đây rất nhiều, cần phải có đủ dữ kiện mới chọn phương pháp điều trị có hiệu quả, nên cân nhắc giữa lợi ích và ...
Việc phân chia giai đoạn ung thư tiền liệt tuyến như thế nào?

Việc phân chia giai đoạn ung thư tiền liệt tuyến như thế nào?

Việc phân chia giai đoạn ung thư tiền liệt tuyến dựa vào mức độ lan rộng của ung thư. Ung thư tiền liệt tuyến được chẩn đoán dựa vào sinh thiết, thêm vào đó là đánh giá ung thư có di căn hay chưa, bằng cách sinh thiết các cơ quan ...