# sưng mạch máu ở tay

Chấn Thương Mạch Máu

Chấn Thương Mạch Máu

Chấn thương mạch máu là gì? Thuật ngữ “chấn thương mạch máu” dùng để nói về các tổn thương ở mạch máu, có thể là động mạch (mạch máu cung cấp, vận chuyển máu đến ngoại biên và các cơ quan) hoặc tĩnh mạch (mạch máu vận ...