Hỏi và đáp về coronavirus

Virus tồn tại trên bề mặt đồ vật bao lâu?

Virus tồn tại trên bề mặt đồ vật bao lâu?

Hiện vẫn chưa biết virus 2019-nCoV tồn tại được bao lâu trên các bề mặt đồ vật, quần áo, tiền,.., mặc dù thông tin sơ bộ cho thấy virus có thể tồn tại trong vài giờ. Các chất khử trùng đơn giản có thể tiêu diệt virus khiến nó không còn khả năng lây nhiễm cho người.