Hỏi và đáp về coronavirus

Nếu dữ liệu nghiên cứu mRNA-1273 thuận lợi thì bao giờ có vắc-xin ngừa virus Covid-19 tiêm rộng rãi cho cộng đồng?

Nếu vắc-xin nghiên cứu hứa hẹn, bước tiếp theo sẽ bao gồm các nghiên cứu lớn hơn tuyển chọn hàng trăm đến hàng ngàn người để hiểu rõ hơn về tính an toàn và miễn dịch của ứng viên dùng vắc-xin, cũng như xem liệu vắc-xin thử nghiệm có thể bảo vệ người khỏi nhiễm vi-rút gây ra COVID -19 hay không? 

Điều quan trọng cần lưu ý là vắc-xin COVID-19 sẽ không được cung cấp rộng rãi cho công chúng trong ít nhất một năm và có thể  sẽ lâu hơn. Thử nghiệm lâm sàng để thiết lập tính an toàn và hiệu quả của vắc-xin cần có thời gian trước khi cung cấp loại vắc-xin phòng bệnh Covid-19 gây ra.