Trẻ biếng ăn đều do dạ dày có vấn đề phải không?

Trẻ biếng ăn đều do dạ dày có vấn đề phải không?

Có nhiều nguyên nhân, kể cả yếu tố tinh thần cũng gây biếng ăn. Bản thân dạ dày không có bệnh mà do bị một kích thích nào đó gây ra. Hiện nay, các gia đình đều sinh ít con, nên chiều con hết mực, muốn gì được nấy, từ đó hình thành một thói quen xấu, hễ gặp việc không vừa lòng đều giảm sự thèm ăn, thậm chí hoàn toàn không muốn ăn. Một số bé gái do trạng thái tâm lý nào đó mà không nghĩ đến ăn uống, người bị nặng sẽ gây chán ăn. Do thói quen sống, một số trẻ suốt ngày ăn vặt hoặc ăn ngọt, đến lúc ăn chính lại không muốn ăn gì cả, hoặc miễn cưỡng ăn một chút, lâu dần sinh ra biếng ăn, ảnh hưởng sức khoẻ. Còn trẻ biếng ăn do bệnh ở dạ dày thì thường gặp ở trẻ viêm dạ dày cấp, viêm dạ dày dạng teo hoặc loét.
 

Các câu hỏi liên quan